Sogand

4 0 2

Dramatic
761 0

Dramatic

Sogand

Shir Ya Khat
64 0

Shir Ya Khat

Sadegh

Ayneh (Ft Sogand)
40 0

Ayneh (Ft Sogand)

Sadegh

Bordo Bakht (Ft Ho3ein & Sogand)
40 0

Bordo Bakht (Ft Ho3ein & Sogand)

Sadegh

Sarbaze Khoda
102 0

Sarbaze Khoda

Sadegh

Kasi Be Name Khoda (EP)
98 0

Kasi Be Name Khoda (EP)

Sadegh